Polityka prywatności

DEFINICJE

Administrator: spółka pod firmą Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kościuszki 37, 30-105 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000064794, z kapitałem zakładowym 50.000,- zł, o numerze NIP 6760075768.

Dane osobowe: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden szczególny czynnik bądź kilka szczególnych czynników określające fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.

Polityka: niniejsza Polityka prywatności.

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis: serwis dostępny pod adresem czytaniemamoc.pl.

Użytkownik: każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności udostępnianych w Serwisie.

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH 

Korzystanie z Serwisu

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii) są przetwarzane są przez Administratora:

 • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług,
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw.

Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, jest rejestrowana w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza również te dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Realizacja programu „Czytanie ma moc”

Osoby, które za pośrednictwem Serwisu zapisały się do programu „Czytanie ma moc”, otrzymują świadczenia opisane w oddzielnym regulaminie programu. Zapisanie się do programu wymaga podania następujących danych osobowych:

 • imię i nazwisko, numer szkoły, w której pracuje uczestnik programu, oraz miejscowość, w której ta szkoła się znajduje (w celu identyfikacji uczestnika),
 • klasa (I, II lub III), liczba uczniów w klasie (w celu dostosowania ilości i poziomu materiałów dydaktycznych),
 • adres szkoły (w celu doręczania drukowanych materiałów rozpowszechnianych w ramach programu),
 • adres mailowy uczestnika programu (w celu doręczania elektronicznych materiałów rozpowszechnianych w ramach programu).

Ponadto uczestnik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora wiadomości SMS i połączeń telefonicznych promujących książki dziecięce wydane przez Administratora lub innego wydawcę. Zgoda wyrażona jest poprzez podanie numeru telefonu. Podanie numeru telefonu nie jest konieczne do uczestnictwa w programie „Czytanie ma moc”.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu przeprowadzenia programu „Czytanie ma moc”– podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na wykonaniu zobowiązań spoczywających na nim jako organizatorze programu, w tym spełnienia świadczenia i wykonania obowiązków publicznoprawnych,
 • w przypadku kierowania do uczestników programu treści marketingowych – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania, jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności,
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podstawowy okres przetwarzania. Dane osobowe będą przechowywane przez okres: 1) do dnia rezygnacji przez uczestnika, 2) do dnia zakończenia całego programu przez organizatora, 3) w przypadku numeru telefonu – do dnia wycofania zgody. Okres przechowywania danych osobowych może ulec wydłużeniu przez Organizatora o okres przedawnienia roszczeń wynikających z realizacji Programu lub przedawnienia zobowiązań podatkowych wynikających z realizacji Programu (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi później).

Formularze kontaktowe 

Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. 

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

Podstawowy okres przetwarzania. Dane osobowe zebrane w danym roku kalendarzowym będą przetwarzane do zakończenia I kwartału kolejnego roku. 

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone na portalach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter). Dane te są przetwarzane w związku prowadzeniem profilu, organizacją za jego pomocą konkursów oraz promowaniem różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu własnej marki i produktów.

Podstawowy okres przetwarzania: zgodnie z polityką prywatności podmiotu prowadzącego portal społecznościowy (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter).

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych przez Administratora został podany przy charakterystyce czynności przetwarzania podanej w niniejszej polityce („Podstawowy okres przetwarzania”). Podstawowy okres przetwarzania w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika, trwa do dnia cofnięcia tej zgody.

Administrator może przedłużyć okres przetwarzania danych do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń lub zobowiązań podatkowych wynikających z realizacji programu. Przedłużony okres przetwarzania nie może być dłuższy niż 6 lat od dnia rezygnacji z programu, chyba że w tym czasie zostanie wszczęte postępowanie sądowe lub administracyjne z udziałem Administratora.

PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

Pliki cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Szczegółowy wykaz plików cookies wykorzystywanych w Serwisie wraz z opisem ich funkcjonowania i okresem przechowywania dostępny jest poniżej. 

nazwadostawcaopis zastosowaniaokres przechowywania
Google Analytics (_ga, _gid)Google Inc.rozróżnienie użytkowników i ograniczenie ilości zapytań, dzięki czemu można zbierać statystyki o aktywności na stronie https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
CookieconsentCzytaniemamoc.plwyświetlenie i zapamiętanie decyzji okna z polityka prywatności.1 rok
Facebook Pixel (_fbp)Facebookmonitorowanie konwersji, optymalizacja pod kątem konwersji oraz tworzenie grup odbiorców.https://www.facebook.com/policies/cookies/ 
Cele, do których wykorzystywane są pliki cookies:
 • Marketing i reklama – Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki cookies do celów marketingowych oraz serwowania reklam (zobacz rozdział „Serwisy zewnętrzne” sekcja „Facebook”).
 • Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 • Serwowanie usług multimedialnych – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki cookies do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.
 • Usługi społecznościowe – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki cookies do wsparcia usług społecznościowych.
Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki cookies na Urządzeniach Użytkownika:

 • Google Analytics – zbieramy informacje statystyczne o tym, jak użytkownicy zachowują się w Serwisie (Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującym linkiem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/),
 • Facebook – umożliwia tworzenie reklam wyświetlanych na Facebooku dostosowanych do odbiorcy na podstawie jego zachowania (Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Facebook jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/help/cookies).

Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana poprzez ustawienia przeglądarki Użytkownika. Możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookies oraz informacji przechowywanych w technologii localStorage na swoim urządzeniu oraz na ich wykorzystywanie przez nas oraz nasze Serwisy zewnętrzne poprzez brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej, z której korzystasz, tj. ustawień przeglądarki pozwalających na akceptację cookies oraz technologii localStorage po rozpoczęciu korzystania z naszego Serwisu, co oznacza zgodę na otrzymywanie i wykorzystywanie ww. technologii w wyżej opisany sposób. Możesz też w każdej chwili określić możliwość przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies i do informacji przechowywanych w technologii localStorage za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w Twoim urządzeniu. Aby nie otrzymywać cookies, należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do połączenia z Serwisem i wybrać opcję automatycznego odrzucania. Ustawienia te zazwyczaj pozwalają też zarządzać cookies. Instrukcję, jak tego dokonać, możesz znaleźć na stronie producenta Twojej przeglądarki lub przykładowo na tej stronie (http://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-cookies/).

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych Użytkownika jest zgoda, dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. 

Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.

ODBIORCY DANYCH

Twoje dane osobowe zostaną udostępnione:

 • podmiotowi świadczącemu usługi wysyłki kampanii mailingowych, 
 • podmiotowi świadczącemu usługi kurierskie.

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, firmom badawczym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Ponadto Twoje dane mogą być przekazane podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej. Spółki z grupy kapitałowej Administratora będą przetwarzały dane osobowe w celach analitycznych i statystycznych, w tym w celu budowania profilów Użytkowników, które wykorzystywane będą do poprawy jakości usług świadczonych przez podmioty z grupy Administratora oraz dopasowywania treści oferowanych w ich serwisach. W przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody (zgód) przez Użytkownika profile mogą być również wykorzystywane do prezentowania Użytkownikowi reklam dostosowanych do jego zainteresowań i preferencji (np. jeśli Użytkownik zgodził się na świadczenie usługi Newsletter). W związku z udostępnieniem danych innym spółkom z grupy kapitałowej Administratora spółki te staną się odrębnymi administratorami danych Użytkownika. Więcej informacji na temat składu grupy znajduje się pod adresem https://www.znak.com.pl/Grupa-Wydawnicza.

Twoje dane mogą być przekazane organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG, tylko gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

DANE KONTAKTOWE

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: [email protected]

Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: [email protected] w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od 10 października 2020 r.