O PROGRAMIE FAQ

Dla kogo przeznaczona jest akcja „Czytanie ma moc”? 

Adresatami akcji są uczniowie i nauczyciele klas 1–3. Po adaptacji scenariusze mogą też służyć opiekunom dzieci w świetlicach szkolnych oraz bibliotekarzom, ale materiały przygotowywane są z myślą o realizacji przez nauczycieli na lekcjach w klasach 1–3. 

Jaki jest cel akcji „Czytanie ma moc”? 

Głównym celem akcji jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa wśród dzieci na podstawie wartościowych, niosących walory edukacyjne książek wydawnictwa Znak Emotikon, które jednocześnie dostarczą dzieciom radości, rozwiną wyobraźnię i zachęcą do czytania .

Na czym polega program? 

Program polega na przeprowadzeniu cyklu zajęć, które na wielu poziomach akcentują różne aspekty czytania i obcowania z książką. Dla klas pierwszych są to „Warsztaty słowa”, które mają poszerzać zasób słownictwa dzieci, uczyć nowych znaczeń, świadomego i twórczego posługiwania się językiem. Dla klas drugich proponujemy „Warsztaty wyobraźni”, które pokażą siłę ludzkiej kreatywności i nauczą dzieci myśleć oraz działać poza schematami. Dla klas trzecich przygotowaliśmy natomiast „Warsztaty przygody”, w których skupimy się na akcji, zaskakujących przypadkach i emocjach związanych z przygodą. 

Ile zajęć obejmują warsztaty? 

Każdy z proponowanych cykli („Warsztaty słowa”, „Warsztaty wyobraźni” i „Warsztaty przygody”) obejmuje osiem tematów, bazujących na ośmiu książkach (po cztery tematy w każdym semestrze). Każde zajęcia rozłożone są na dwie lekcje, choć można je realizować, korzystając tylko z programu pierwszej z nich. 

Co trzeba zrobić, żeby przystąpić do programu? 

Należy zgłosić chęć udziału w programie, wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie czytaniemamoc.pl. Formularz zawiera następujące informacje: imię; nazwisko zgłaszającego się nauczyciela; adres szkoły, w której pracuje nauczyciel; poziom klasy (I, II lub III); liczbę uczniów w klasie; numer telefonu nauczyciela (opcjonalnie). Dzięki zebraniu tych danych możliwe będzie przesłanie pakietu startowego dla nauczyciela i materiałów edukacyjnych dla uczniów. 

W jaki sposób uczestnicy będą się dowiadywać o pojawieniu się kolejnych? 

Scenariusze będą się pojawiać na początku każdego miesiąca, od października do maja. Będziemy informować Państwa o pojawianiu się nowego scenariusza, wysyłając wiadomość e-mailową z wszelkimi potrzebnymi linkami. Scenariusze wraz z materiałami do pobrania będą zamieszczone na stronie internetowej czytaniemamoc.pl. Tam też będzie można pobrać materiały, wrócić do starszych scenariuszy oraz zamieścić swoje komentarze.

Czy trzeba się zapisywać do programu, żeby korzystać ze scenariuszy zajęć?

Można korzystać ze scenariuszy, nie zgłaszając się do programu. Brak wypełnionego formularza będzie skutkować tym, że nie będziemy mogli wysłać Państwu wiadomości o pojawieniu się nowego scenariusza oraz przekazać bezpłatnego pakietu startowego zawierającego po jednym egzemplarzu każdej z książek, na podstawie których tworzone są scenariusze dla danej klasy. 

Czy można dołączyć do programu w trakcie trwania roku szkolnego? 

Tak. Zapraszamy do programu na każdym jego etapie. Mamy zamiar kontynuować akcję w kolejnych latach, liczymy więc na dłuższą współpracę. Można też realizować scenariusze w innej niż zaproponowana przez nas kolejności. 

Czy będę mieć możliwość zapoznania się w całości z proponowanymi książkami?  

Tak. Wiemy, że wybrane do realizacji programu fragmenty książek mogą być zbyt mało reprezentatywne, aby ocenić wartość książki w całości. Dlatego nauczyciel przystępujący do akcji otrzyma od nas pakiet startowy, w którym znajdą się egzemplarze książek objętych akcją. Pakiet będzie odpowiadał zadeklarowanemu przez nauczyciela poziomowi klasy w danym roku (I, II lub III klasa). Pakiety będziemy wysłać na wskazany w formularzu adres szkoły.

Pakiet startowy – co to takiego?

Jest to bezpłatny pakiet książek, na podstawie których przygotowaliśmy scenariusze do pracy w danej edycji programu Czytanie ma moc. Nauczyciel wypełniając formularz zgłoszeniowy, deklaruje poziom klasy (klasa I, II lub III), który prowadzi w danym roku. Każdy nauczyciel może zamówić tylko jeden pakiet startowy odpowiadający zadeklarowanemu poziomowi klasy. Na podstawie tej informacji przesyłamy zestaw książek na adres szkoły, podany w formularzu zgłoszeniowym. Pakiet startowy będzie dostarczony przesyłką kurierską najpóźniej dwa tygodnie od daty przystąpienia do programu.

Czy moment przystąpienia do programu ma wpływ na zawartość pakietu startowego?

Tak, moment przystąpienia ma wpływ na zawartość pakietu startowego. Scenariusze lekcji będą się pojawiać w określonej chronologii, po jednym w miesiącu dla każdego poziomu klas. Podkreślamy jednak, że każdy ze scenariuszy został przygotowany tak, by teksty, z których korzystać będzie nauczyciel podczas prowadzenia zajęć, były w nim zawarte w całości.  

Czy w ramach programu uczeń powinien przeczytać omawiane książki? 

Nie. Nie ma konieczności, by uczniowie zapoznawali się treścią książek w całości. Wszystkie potrzebne do lekcji materiały zostaną przekazane w formie elektronicznej. Przygotowaliśmy dla Państwa zarówno fragmenty w formie tekstowej (.pdf), jak i fragmenty audiobooków (.mp3). Będzie nam niezwykle miło, jeśli lekcja przeprowadzona na podstawie danej książki rozbudzi w uczniach zainteresowanie losami bohaterów i zachęci do przeczytania danego tytułu.

Co zrobić z książkami z pakietu startowego po zakończeniu tegorocznej edycji programu?

Pakiet startowy jest własnością nauczyciela i nauczyciel może nim swobodnie dysponować, np. przekazać wybrane tytuły do księgozbioru biblioteki szkolnej, by w kolejnych latach służyły kolejnym nauczycielom i uczniom.

Czy scenariusze są dostosowane do podstawy programowej? 

Tak. Scenariusze są tworzone przez wykwalifikowanych nauczycieli i zatwierdzone przez metodyka. Powstały na podstawie aktualnej podstawy programowej. 

Czy scenariusze są dostosowane do nauczania zdalnego? 

Tak. Staramy się, aby przygotowane scenariusze lekcji zakładały możliwość zdalnego nauczania. Wszystkie materiały wysyłane będą w formie elektronicznej, wszystkie będą też dostępne do pobrania ze strony internetowej czytaniemamoc.pl 

Czy wzięcie udziału w programie do czegoś mnie zobowiązuje? 

Nie. Udział w programie jest bezpłatny i do niczego nie zobowiązuje. Z naszej strony nie są konieczne żadne dokumenty ani umowy. Wierzymy, że przygotowywane przez nas scenariusze będą świetnym urozmaiceniem lekcji i zachęcą młodych ludzi do czytania książek. 

Czy trzeba w jakiś sposób dokumentować pracę uczniów? 

Nie jest to konieczne. Zachęcamy natomiast do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami z innymi nauczycielami. Na stronie internetowej pod każdym scenariuszem istnieje możliwość komentowania i dzielenia się opiniami. Serdecznie zapraszamy do korzystania z tej opcji. 

Jak można zrezygnować z programu? 

Z udziału w akcji można zrezygnować w każdej chwili, również w trakcie trwania programu. Wystarczy przesłać informację o chęci wystąpienia z programu na adres e-mail: kontakt@czytaniemamoc.pl

Jak długo trwa akcja? 

Akcja trwa jeden rok szkolny, od października do czerwca. Chcemy w kolejnych latach kontynuować współpracę z Państwem i tworzyć nowe scenariusze dla nauczycieli oraz materiały dla uczniów w kolejnych edycjach programu „Czytanie ma moc”. 

Czy przewidywane są nagrody dla uczestników akcji? 

Tak. Na koniec roku szkolnego każde dziecko, które weźmie udział w warsztatach, otrzyma certyfikat ukończenia danej edycji programu oraz drobny upominek.

Czy przewidywane jest przekazanie omawianych książek do szkolnych bibliotek w osobnym pakiecie? 

Niestety, w tej chwili nie jesteśmy w stanie podjąć takiego zobowiązania. 

Czy istnieje jakieś ograniczenie liczby klas, które mogą przystąpić do programu? 

W tej chwili nie ma takich ograniczeń. Zachęcamy więc do dzielenia się informacją o programie ze swoimi zaprzyjaźnionymi nauczycielami.

Czy baza, w której znajdą się adresy mailowe i kontakty, będzie odpowiednio zabezpieczona ze względu na RODO? 

Tak, wszelkie informacje na temat przechowywania i wykorzystywania danych zawarte są w polityce prywatności programu

Jakie książki wchodzą w skład Pakietu startowego dla nauczyciela??