O PROGRAMIE FAQ

Kto może skorzystać z programu Czytanie ma Moc?

 • nauczyciele przedszkolni
 • nauczyciele pracujący w klasach I-III
 • wychowawcy świetlicy
 • bibliotekarze szkolni w ramach prowadzenia lekcji bibliotecznych

Jakie są główne cele programu?

 • rozbudzanie dziecięcej ciekawości świata i frajdy z czytania
 • promocja czytelnictwa w oparciu o książki Wydawnictwa Znak Emotikon
 • rozwijanie kompetencji XXI wieku, takich jak: współpraca, kreatywność, empatia, krytyczne myślenie
 • wspieranie i inspirowanie pedagogów w pracy z tekstem literackim

Na czym polega program? 

Program polega na czytaniu polecanych książek wraz z dziećmi, a także na realizacji przez klasy i grupy przedszkolne cyklu warsztatów w oparciu o przygotowane przez nas scenariusze i materiały.

 Ile czasu nauczyciel musi przeznaczyć na realizację programu? 

Cykl szkolny dla każdej z klas zakłada realizację 8 warsztatów w oparciu o 4 tytuły (po 2 scenariusze do każdej z książek). Każdy z warsztatów rozpisany jest na około 1-3 jednostek lekcyjnych.

Oczywiście nauczyciel może realizować tylko wybrane warsztaty, lub dowolnie modyfikować albo rozbudowywać nasze scenariusze w oparciu o swoje potrzeby i pomysły. Stanowią one jedynie wyjściową propozycję.

Jeśli chodzi o przedszkola –  do każdej rekomendowanej przez nas książki udostępniamy pakiet materiałów, z których nauczyciel może dowolnie komponować swoje zajęcia (są wśród nich np. propozycje zabaw ruchowych, tematy do dyskusji, propozycje pracy projektowej, karty pracy, piosenki, itd.). Nie narzucamy jak często i w jaki sposób nauczyciel miałby realizować program – pozostawiamy to ich kreatywności i wyczuciu potrzeb danej grupy.

Jak zacząć korzystać z programu?

 • Po prostu wejdź na stronę programu i pobieraj darmowe materiały edukacyjne rekomendowane przez Budzącą się Szkołę,

wśród nich:

 • autorskie scenariusze warsztatów w oparciu o wybrane książki wydane w przez Znak Emotikon
 • materiały dla przedszkolaków
 • kreatywne karty pracy do wydruku
 • zabawne i wartościowe materiały filmowe
 • bezpłatne fragmenty książek do pobrania w formie pliku tekstowego lub audio

Czy udział w programie jest odpłatny?

Udział w programie i wszelkie materiały dostępne na tej stronie są bezpłatne.

Czy w edycji 2022/23 należy spodziewać się kolejnych scenariuszy? 

Nie, w edycji 2022/23 nie planujemy dodawać nowych scenariuszy. Zachęcamy do korzystania z materiałów, które udostępniliśmy do tej pory.

Czy trzeba się zapisywać do programu, żeby korzystać ze scenariuszy zajęć?

W roku szkolnym 2022/23 można korzystać ze scenariuszy, nie zgłaszając się do programu.

Czy można dołączyć do programu w trakcie trwania roku szkolnego? 

Tak. Zapraszamy do programu na każdym jego etapie. Mamy zamiar kontynuować akcję w kolejnych latach, liczymy więc na dłuższą współpracę. Można też realizować scenariusze w innej niż zaproponowana przez nas kolejności. 

Czy nauczyciel może otrzymać zaświadczenie o realizacji programu?

W roku szkolnym 2022/23 nie przewidujemy możliwości wystawienia zaświadczeń dla nauczycieli realizujących program. Nauczyciele biorący udział w edycji 2021/22 otrzymają zaświadczenia drogą mailową w lipcu 2022.

Czy scenariusze są dostosowane do podstawy programowej? 

Tak. Scenariusze są tworzone przez wykwalifikowanych nauczycieli i zatwierdzone przez metodyka. Powstały na podstawie aktualnej podstawy programowej. 

Czy scenariusze są dostosowane do nauczania zdalnego? 

Tak. Staramy się, aby przygotowane scenariusze lekcji zakładały możliwość zdalnego nauczania. Wszystkie materiały wysyłane będą w formie elektronicznej, wszystkie będą też dostępne do pobrania ze strony internetowej czytaniemamoc.pl 

Czy nauczyciel może swobodnie pobierać i powielać materiały zamieszczane na stronie www.czytaniemamoc.pl nie łamiąc prawa?

Tak – jeśli czyni to do celów związanych z realizacją programu i nie czerpie z tego korzyści majątkowych.

Czy wzięcie udziału w programie do czegoś mnie zobowiązuje? 

Nie. Udział w programie jest bezpłatny i do niczego nie zobowiązuje. Z naszej strony nie są konieczne żadne dokumenty ani umowy. Wierzymy, że przygotowywane przez nas scenariusze będą świetnym urozmaiceniem lekcji i zachęcą młodych ludzi do czytania książek. 

Czy trzeba w jakiś sposób dokumentować pracę uczniów? 

Nie jest to konieczne. Zachęcamy natomiast do dzielenia się z nami swoimi sukcesami i pomysłami na zamkniętej grupie akcji Czytanie ma Moc na Facebooku.

Na stronie internetowej pod każdym scenariuszem istnieje możliwość komentowania i dzielenia się opiniami. Serdecznie zapraszamy do korzystania z tej opcji.

Jak można zrezygnować z programu? 

Z udziału w akcji można zrezygnować w każdej chwili, również w trakcie trwania programu. Wystarczy przesłać informację o chęci wystąpienia z programu na adres e-mail: [email protected]

Czy istnieje jakieś ograniczenie liczby klas, które mogą przystąpić do programu? 

W tej chwili nie ma takich ograniczeń. Zachęcamy więc do dzielenia się informacją o programie ze swoimi zaprzyjaźnionymi nauczycielami.

Czy w roku szkolnym 2022/23 można korzystać ze scenariuszy, które były udostępniane w pierwszym roku działania programu (rok szkolny 2020/21)?

Oczywiście – w roku 2020/21 program był realizowany jedynie w szkołach. Wszystkie materiały są nadal dostępne na stronie Czytanie ma Moc w zakładce Archiwum.

Czy baza, w której znajdą się adresy mailowe i kontakty nauczycieli, którzy zapisali się na poprzednie edycje , będzie odpowiednio zabezpieczona ze względu na RODO? 

Tak, wszelkie informacje na temat przechowywania i wykorzystywania danych zawarte są w polityce prywatności programu