O PROGRAMIE FAQ

Kto może skorzystać z programu Czytanie ma Moc?

 • nauczyciele przedszkolni
 • nauczyciele pracujący w klasach I-III
 • wychowawcy świetlicy
 • bibliotekarze szkolni w ramach prowadzenia lekcji bibliotecznych

Jakie są główne cele programu?

 • rozbudzanie dziecięcej ciekawości świata i frajdy z czytania
 • promocja czytelnictwa w oparciu o książki Wydawnictwa Znak Emotikon
 • rozwijanie kompetencji XXI wieku, takich jak: współpraca, kreatywność, empatia, krytyczne myślenie
 • wspieranie i inspirowanie pedagogów w pracy z tekstem literackim

Na czym polega program? 

Program polega na czytaniu polecanych książek wraz z dziećmi, a także na realizacji przez klasy i grupy przedszkolne cyklu warsztatów w oparciu o przygotowane przez nas scenariusze i materiały.

 

Ile czasu nauczyciel musi przeznaczyć na realizację programu? 

Cykl szkolny dla każdej z klas zakłada realizację 8 warsztatów w oparciu o 4 tytuły (po 2 scenariusze do każdej z książek). Każdy z warsztatów rozpisany jest na około 1-3 jednostek lekcyjnych.

Oczywiście nauczyciel może realizować tylko wybrane warsztaty, lub dowolnie modyfikować albo rozbudowywać nasze scenariusze w oparciu o swoje potrzeby i pomysły. Stanowią one jedynie wyjściową propozycję.

Jeśli chodzi o przedszkola –  do każdej rekomendowanej przez nas książki udostępniamy pakiet materiałów, z których nauczyciel może dowolnie komponować swoje zajęcia (są wśród nich np. propozycje zabaw ruchowych, tematy do dyskusji, propozycje pracy projektowej, karty pracy, piosenki, itd.). Nie narzucamy jak często i w jaki sposób nauczyciel miałby realizować program – pozostawiamy to ich kreatywności i wyczuciu potrzeb danej grupy.

Jak zacząć korzystać z programu?

 • Zarejestruj się poprzez formularz rejestracyjny– dzięki temu będziesz co miesiąc otrzymywać informacje z nowymi scenariuszami i materiałami do zajęć, a także informacje o webinariach, warsztatach i konkursach. 
 • Od października 2021 zaglądaj regularnie na stronę programu i pobieraj aktualizowane co miesiąc, darmowe materiały edukacyjne rekomendowane przez Budzącą się Szkołę,

wśród nich:

 • autorskie scenariusze warsztatów w oparciu o wybrane książki wydane w przez Znak Emotikon
 • materiały dla przedszkolaków
 • kreatywne karty pracy do wydruku
 • zabawne i wartościowe materiały filmowe
 • bezpłatne fragmenty książek do pobrania w formie pliku tekstowego lub audio

Czy udział w programie jest odpłatny?

Udział w programie i wszelkie materiały są bezpłatne. Natomiast uzupełnieniem jest pakiet startowy

Dostępny w cenie 49,99 zł (cena z wysyłką kurierem na adres szkoły lub przedszkola).

Pakiet startowy – co to takiego?

Jest to  pakiet książek, na podstawie których przygotowaliśmy scenariusze do pracy w danej edycji programu Czytanie ma moc. Nauczyciel wypełniając formularz zgłoszeniowy, deklaruje poziom edukacyjny (przedszkole, klasa I, II lub III), który prowadzi w danym roku. Każdy nauczyciel może zamówić tylko jeden pakiet startowy odpowiadający zadeklarowanemu poziomowi. Na podstawie tej informacji przesyłamy zestaw książek na adres placówki edukacyjnej, podany w formularzu zgłoszeniowym. Pakiet startowy będzie dostarczony przesyłką kurierską.

Pakiet dla szkół to:

 • 4 książki o łącznej wartości ok 150 zł, na podstawie których możesz przeprowadzić warsztaty
 • paszporty i naklejki dla każdego ucznia (25 kompletów na klasę)
 • dyplomy dla uczniów do wręczenia na koniec roku.

Pakiet dla przedszkoli, to:

 • 4 książki o łącznej wartości ok 150 zł, na podstawie których możesz przeprowadzić warsztaty
 • kalendarz ścienny programu wraz z naklejkami
 • dyplomy dla przedszkolaków do wręczenia na koniec roku.

W jaki sposób uczestnicy będą się dowiadywać o pojawieniu się kolejnych scenariuszy? 

Scenariusze szkolne będą się pojawiać na początku każdego miesiąca, od października do maja. Będziemy informować Państwa o pojawianiu się nowego scenariusza, wysyłając wiadomość e-mailową z wszelkimi potrzebnymi linkami. Scenariusze wraz z materiałami do pobrania będą zamieszczone na stronie internetowej www.czytaniemamoc.pl. Tam też będzie można pobrać materiały, wrócić do starszych scenariuszy oraz zamieścić swoje komentarze.

Materiały dla przedszkoli będą zamieszczane sukcesywnie: w październiku, styczniu, marcu i maju. Będziemy informować Państwa o pojawianiu się nowego pakietu, wysyłając wiadomość e-mailową z wszelkimi potrzebnymi linkami. Scenariusze wraz z materiałami do pobrania będą zamieszczone na stronie internetowej www.czytaniemamoc.pl. Tam też będzie można pobrać materiały, wrócić do starszych scenariuszy oraz zamieścić swoje komentarze.

Czy trzeba się zapisywać do programu, żeby korzystać ze scenariuszy zajęć?

Można korzystać ze scenariuszy, nie zgłaszając się do programu. Brak wypełnionego formularza będzie skutkować tym, że nie będziemy mogli wysłać Państwu wiadomości o pojawieniu się nowego scenariusza oraz przekazać bezpłatnego pakietu startowego zawierającego po jednym egzemplarzu każdej z książek, na podstawie których tworzone są scenariusze dla danej klasy. 

Czy można dołączyć do programu w trakcie trwania roku szkolnego? 

Tak. Zapraszamy do programu na każdym jego etapie. Mamy zamiar kontynuować akcję w kolejnych latach, liczymy więc na dłuższą współpracę. Można też realizować scenariusze w innej niż zaproponowana przez nas kolejności. 

Czy będę mieć możliwość zapoznania się z proponowanymi książkami?  

W ramach każdego ze scenariuszy będziemy zamieszczać w formie pliku pdf lub audio fragmenty książki, które są wystarczające do celów prowadzenia zajęć. Oczywiście zachęcamy – zarówno nauczycieli, jak i przede wszystkim dzieci do zapoznania się z całością. Wszystkie książki są dostępne w księgarni internetowej Wydawnictwa Znak: www.znak.com.pl. Polecamy również opcję zakupu pakietu startowego – w cenie 49,99 zł można nabyć wszystkie 4 książki dla danego poziomu edukacyjnego klasy, a także inne wartościowe materiały niezbędne do realizacji programu.

Czy nauczyciel może otrzymać zaświadczenie o realizacji programu?

Tak, wszyscy nauczyciele zapisani do programu poprzez dostępny na naszej stronie formularz przed dniem 31.03.2022 otrzymają drogą mailową imienne zaświadczenie o realizacji programu. Zaświadczenia te będą wysyłane zarówno do nauczycieli szkolnych, jak i przedszkolnych. Wysyłka zaświadczeń planowana jest na sierpień 2022. O potrzebie uzyskania zaświadczenia wcześniej prosimy informować nas mailowo, pisząc na adres [email protected].

Co zrobić z książkami z pakietu startowego po zakończeniu tegorocznej edycji programu?

Pakiet startowy jest własnością osoby lub instytucji, która go nabyła. Może nim swobodnie dysponować, np. przekazać wybrane tytuły do księgozbioru biblioteki szkolnej, by w kolejnych latach służyły kolejnym nauczycielom i uczniom.

Czy scenariusze są dostosowane do podstawy programowej? 

Tak. Scenariusze są tworzone przez wykwalifikowanych nauczycieli i zatwierdzone przez metodyka. Powstały na podstawie aktualnej podstawy programowej. 

Czy scenariusze są dostosowane do nauczania zdalnego? 

Tak. Staramy się, aby przygotowane scenariusze lekcji zakładały możliwość zdalnego nauczania. Wszystkie materiały wysyłane będą w formie elektronicznej, wszystkie będą też dostępne do pobrania ze strony internetowej czytaniemamoc.pl 

Czy nauczyciel może swobodnie pobierać i powielać materiały zamieszczane na stronie www.czytaniemamoc.pl nie łamiąc prawa?

Tak – jeśli czyni to do celów związanych z realizacją programu i nie czerpie z tego korzyści majątkowych.

Czy wzięcie udziału w programie do czegoś mnie zobowiązuje? 

Nie. Udział w programie jest bezpłatny i do niczego nie zobowiązuje. Z naszej strony nie są konieczne żadne dokumenty ani umowy. Wierzymy, że przygotowywane przez nas scenariusze będą świetnym urozmaiceniem lekcji i zachęcą młodych ludzi do czytania książek. 

Czy trzeba w jakiś sposób dokumentować pracę uczniów? 

Nie jest to konieczne. Zachęcamy natomiast do dzielenia się z nami swoimi sukcesami i pomysłami na zamkniętej grupie akcji Czytanie ma Moc na Facebooku.

Na stronie internetowej pod każdym scenariuszem istnieje możliwość komentowania i dzielenia się opiniami. Serdecznie zapraszamy do korzystania z tej opcji.

Jak można zrezygnować z programu? 

Z udziału w akcji można zrezygnować w każdej chwili, również w trakcie trwania programu. Wystarczy przesłać informację o chęci wystąpienia z programu na adres e-mail: [email protected]

Jak długo trwa akcja? 

Akcja trwa jeden rok szkolny, od października do czerwca. Chcemy w kolejnych latach kontynuować współpracę z Państwem i tworzyć nowe scenariusze dla nauczycieli oraz materiały dla uczniów w kolejnych edycjach programu Czytanie ma Moc. 

Czy przewidywane jest przekazanie omawianych książek do szkolnych bibliotek w osobnym pakiecie? 

Niestety, w tej chwili nie jesteśmy w stanie podjąć takiego zobowiązania. 

Czy istnieje jakieś ograniczenie liczby klas, które mogą przystąpić do programu? 

W tej chwili nie ma takich ograniczeń. Zachęcamy więc do dzielenia się informacją o programie ze swoimi zaprzyjaźnionymi nauczycielami.

Czy w roku szkolnym 2021/22 można korzystać ze scenariuszy, które były udostępniane w poprzednim roku szkolnym?

Oczywiście – w roku 2020/21 program był realizowany jedynie w szkołach. Wszystkie materiały są nadal dostępne na stronie Czytanie ma Moc w zakładce Archiwum.

Czy baza, w której znajdą się adresy mailowe i kontakty, będzie odpowiednio zabezpieczona ze względu na RODO? 

Tak, wszelkie informacje na temat przechowywania i wykorzystywania danych zawarte są w polityce prywatności programu

Jakie książki wybraliście Państwo do programu na tę edycję programu?

Do programu przedszkolnego wybraliśmy tytuły:

 • M. Rusinek, „Wierszyki domowe”
 • M. Bond, “Miś zwany Paddington”
 • B. Davies, „Mój wieloryb”
 • H. Łupińska, „Jestem. Filozoficzne pytania, które zadają sobie dzieci”

Do PROGRAMU SZKOLNEGO polecamy książki:

Kl. I – TROPICIELE SŁÓW

 • D. Majkowska-Szajer, „Bolek i Lolek na szlaku polskich kultur”
 • R. Goscinny, „Mikołajek. Psze pani, on ściąga”  
 • M. Rusinek, „Chuligator”  
 • K. Hamilton, „Opowieści o psach, które ratowały świat. 31 wiernych zwierzaków, które odcisnęły ślady swoich łap w historii”

Kl. II – PASZPORT DO PRZYGODY

 • M. Rusinek, „Kefir w Kairze”  
 • L. Maleszka, „Bohaterowie Magicznego Drzewa. Stwór”  
 • P. Makin, „Zakazane miejsca na świecie. Podróże magicznym dywanem”  
 • Ch. Dorion, „Wynalazcy. Poznaj zwierzęta, które inspirują świat nauki”

Kl. III – KOSMOS TALENTÓW

 • Litwinek, „Awiatorzy. Podniebne przygody polskich lotniczek i lotników”
 • K. Gacek, „Supercepcja. Sekret ulicy ciemnej”
 • B. Chmielewski, E. Zambrzycka-Kościelnicka „Kosmiczne wyzwania. Jak budować statki kosmiczne, dogonić kometę i rozwiązywać galaktyczne problemy”  
 • M. Rusinek, „Wytrzyszczka, czyli tajemnice nazw miejscowości”